Wysokowydajne

Produkte

Displaying 1 - 7 of 7
  • Własności kapilarne
  • ultraszybkie utwardzenie w ciągu 1-3 sekund.
  • Do tworzyw sztucznych, kauczuku, miękkiej gumy I pianki.
  • Mała wrażliwość na wilgoć.
  • Szybkie utwardzenie w ciągu 2-4 sekund.
  • Do tworzyw sztucznych, gumy, metalu.
  • Mała wrażliwość na warunki atmosferyczne.
  • Ultraszybkie utwardzenie w ciągu 1-3 sekund.
  • Do materiałów porowatych, w tym skóry, tektury, korka, drewna, pianki, tworzyw sztucznych.
  • Mała wrażliwość na warunki atmosferyczne (w tym wilgoć).
  • Szybkie utwardzenie w ciągu 2-4 sekund.
  • Thixotrop
  • Do materiałów porowatych, w tym skóry, tektury, korka, drewna, pianki, tworzyw sztucznych.
  • Mała wrażliwość na warunki atmosferyczne (w tym wilgoć).
  • Szybki efekt utwardzenia.
  • Do porowatych materiałów – uniwersalne zastosowanie.
  • Do ceramiki, metali, gumy i tworzyw sztucznych.
  • Mała wrażliwość na warunki atmosferyczne.
  • Opóźnione utwardzenie
  • Wypełnia szczeliny, do porowatych powierzchni, z drewna, korka, ceramiki, gumy, tworzywa sztucznego.
  • Wysoce elastyczne połączenie.
  • Opóźnione utwardzenie
  • Czarny, gumowaty klej
  • Idealne do gumy, tworzywa sztucznego I metali.
  • elastyczny, odporny na uderzenia i ścinanie.
  • Duża odporność na wibracje.

Produkte

Tytuł Stosowanie do metali Stosowanie do materiałów sztucznych Stosowanie do materiałów porowatych Stosowanie do gumy Wytrzymałość temperaturowa Lepkość
SUPER GLUE 5 ••• •• - ••• -40 °C do +85 °C 2 - 6 mPas
SUPER GLUE 25 ••• ••• - ••• -40 °C do +85 °C 20 - 30 mPas
SUPER GLUE 100 ••• ••• ••• ••• -40 °C do +85 °C 90 - 130 mPas
SUPER GLUE 300 ••• ••• ••• ••• -40 °C do +85 °C 250 - 350 mPas
SUPER GLUE 1000 ••• ••• ••• ••• -40 °C do +85 °C 800 - 1.200 mPas
SUPER GLUE FX 6000 ••• ••• ••• ••• -40 °C do +85 °C 5.000 - 7.000 mPas (Thixotrop)
SUPER GLUE 500 Black ••• •• ••• ••• -40 °C do +120 °C 450 - 650 mPas