Wysokotemperaturowe

Produkte

Displaying 1 - 2 of 2
  • Ultra szybkie utwardzenie
  • Do klejenia w wysokiej temperaturze, metali, gumy I tworzyw sztucznych.
  • Odporność temperaturowa do +120 °C
  • Opóźnione utwardzenie / pozycjonowanie możliwe
  • Do dynamicznego, wstrząsoodpornego, wysokotemperaturowego klejenia metali, gumy i tworzyw sztucznych
  • Odporność temperaturowa do +120 °C
  • Wypełnia duże szczeliny

Produkte

Tytuł Stosowanie do metali Stosowanie do materiałów sztucznych Stosowanie do materiałów porowatych Stosowanie do gumy Wytrzymałość temperaturowa Lepkość
SUPER GLUE HT 20 •• •• - ••• -40 °C do +120 °C 20 - 30 cP (Brookfield) / 12 - 22 cP (Kegel und Platte)
SUPER GLUE HT 2500 •• •• ••• •• -40 °C do +120 °C 2.200 - 2.800 cP