UV Klej

Produkte

Displaying 1 - 3 of 3
  • jednoskładnikowy klej akrylowy
  • lepkość ok. 100mPas
  • utwardzenie pod wpływem światła UV o długości fali w zakresie od 300 – 400nm
  • nie wywołuje efektu „bąblowania”
  • do klejenie różnych materiałów, G3
  • jednoskładnikowy klej akrylowy
  • lepkość ok. 800mPas
  • utwardzenie pod wpływem światła UV o długości fali w zakresie od 300 – 400nm
  • nie wywołuje efektu „bąblowania”
  • do klejenie różnych materiałów, G3
  • jednoskładnikowy klej akrylowy
  • lepkość ok. 300mPas
  • utwardzenie pod wpływem światła UV o długości fali w zakresie od 300 – 400nm
  • nie wywołuje efektu „bąblowania”
  • do klejenie różnych materiałów, G3

Produkte

Tytuł Kolor Wytrzymałość temperaturowa Wytrzymałość na ciągnięcie
UV KLEJ 100 przejrzysty -60 °C do +125 °C 42 N/mm²
UV KLEJ 800 przejrzysty -60 °C do +150 °C 39 N/mm²
UV KLEJ 3000 przejrzysty -60 °C do +125 °C 38 N/mm²