Klej montażowy

Produkte

Displaying 1 - 1 of 1
    • świetne zdolności wypełniania szczelin
    • elastyczno-ciągliwa spoina
    • ekstremalnie szybki czas reakcji
    • doskonała odporność na warunki zewnętrzne
    • stabilny, bardzo dobrze nadaje się do pracy w pionie

Produkte

Tytuł Wytrzymałość temperaturowa
KLEJ MONTAŻOWY -50 °C do +80 °C