Bezwonne

Produkte

Displaying 1 - 3 of 3
  • Szybkie utwardzenie
  • Bezwonny, nie wywołuje efektu kwitnienia.
  • Do modelarstwa i stypopianu.
  • Klej kapilarny
  • Szybkie utwardzenie
  • Bezwonny, nie wywołuje efektu kwitnienia.
  • Do modelarstwa i stypopianu.
  • Opóźniony efekt utwardzenia
  • Bezwonny, nie wywołuje efektu kwitnienia.
  • Do modelarstwa i stypopianu.
  • Do powierzchni porowatych.

Produkte

Tytuł Stosowanie do metali Stosowanie do materiałów sztucznych Stosowanie do materiałów porowatych Stosowanie do gumy Wytrzymałość temperaturowa Lepkość
SUPER GLUE 60 •• •• - ••• -40 °C do +80 °C 90 - 130 cP
SUPER GLUE 61 •• ••• - •• -40 °C do +80 °C 5 - 10 mPas
SUPER GLUE 63 •• •• •• •• -40 °C do +80 °C 800 - 1.250 mPas