Akcesoria

Produkte

Displaying 1 - 4 of 4
    • Nie wywołuje efektu kwitnienia
    • Wspomaga i przyspiesza proces klejenia trudnych bądź nieaktywnych materiałów
  • Środek wspomagający proces klejenia, przy trudno klejących się materiałach, jak
    Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PTFE

  • Bezproblemowe usuwanie resztek kleju. Przed użyciem należy sprawdzić czy środek nie działa drażniąco na materiał pokryty klejem.

  • Środek wypełniający do dziur, fug , szczelin klejonych klejami Super Glue. Uniwersalne użycie do większości materiałów.