2K-Składnikowy Klej Epoxydowy

Produkte

Displaying 1 - 4 of 4
  • Strukturalny klej epoksydowy
  • Uniwersalne połączenie różnych kombinacji materiałowych
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Strukturalny klej epoksydowy
  • Uniwersalne połączenie różnych kombinacji materiałowych
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Niezawodne połączenie różnorodnych materiałów
  • Kolor metaliczny
  • Zawartość metalu: ok. 7%
  • wysoka wytrzymałość również przy wysokich temperaturach
  • dobra odporność na starzenie
  • w szczególności do tworzyw kompozytowych w tym włókien szklanych

Produkte

Tytuł Kolor Czas utwardzania Czas wiązania Minimalna szczelina Proporcje mieszania Czas pracy z produktem Twardość Shore D Wytrzymałość temperaturowa Wytrzymałość na rozciąganie Lepkość
EPOXY TRANSPARENT 5 bezbarwny ok. 2 - 3 Godziny 0,1 - 0,2 mm 1:1 ok. 5 Minut 76 - 80 -40 °C do +120 °C 20 N/mm² 5.000 - 10.000 mPa·s po zmieszaniu
EPOXY TRANSPARENT 30 bezbarwny ok. 4 - 6 Godziny 25 - 35 Minut 0,1 - 0,2 mm 1:1 ok. 15 Minut 76 - 80 -40 °C do +120 °C 18 - 24 N/mm² 15.000 - 20.000 mPa·s po zmieszaniu
PŁYNNY METAL METALL 2 - 3 Godziny 10 - 12 Minut 1:1 4 - 6 Minut do +120 °C 14 - 18 N/mm² 20.000 - 25.000 mPa·s po zmieszaniu
EPOXY BLACK czarny 7 dni 0,1 - 0,2 mm 30 - 60 Minut -75 °C do +60 °C 26 - 32 N/mm²