SUPER GLUE GEL

Artikel:

Product number Capacity Packaging VPE KT KC
SGG.T20 20 g tubka VPE 30 KT KC
Merkmale
 • Opóźniony efekt utwardzenia
 • Odporny na starzenie – idealny do porowatych materiałów, z metali, ceramik, drewna, korka.
 • Możliwe pozycjonowanie
Eigenschaften
Stosowanie do materiałów sztucznych: 
•••
Stosowanie do gumy: 
•••
Stosowanie do metali: 
•••
Stosowanie do materiałów porowatych: 
•••
Wytrzymałość temperaturowa: 
-40 °C do +85 °C
Lepkość: 
80.000 - 120.000 mPas

Opis

WIKO SUPER GLUE ŻEL umożliwia wygodną pracę nawet w trudnych miejscach, np.: podczas pracy w pozycjach nad głową lub na powierzchniach pionowych. WIKO SUPER GLUE ŻEL gwarantuje stabilną i nie ściekającą spoinę, która zapobiega niepożądanemu spływaniu kleju

Właściwości

 • Opóźniony efekt utwardzenia
 • Odporny na starzenie – idealny do porowatych materiałów, z metali, ceramik, drewna, korka.
 • Możliwe pozycjonowanie

Właściwości fizyczne (w stanie płynnym)

 • Baza chemiczna: cyjanoakrylan etylu
 • Kolor: bezbarwny
 • Ciężar właściwy (przy +25 °C): 1.05 g/cm²

Właściwości po utwardzeniu

 • Kolor: przezroczysty/bezbarwny
 • Temp. mięknienia: +130 °C
 • Współczynnik załamania, nD20: 1,45
 • Pełny czas utwardzania: 24 Godziny
 • Rozpuszczalność: DMF, Acetonitril, Aceton
 • Zawartość ciał stałych: 13% - 14%

Uwagi

Wszystkie wartości i zalecenia bazują na kontrolowanych testach laboratoryjnych względnie na doświadczeniach praktycznych i eksperymentach w czasie normalnych warunków pracy. WIKO Klebetechnik Sp. z o.o. nie gwarantuje tych danych i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Z powodu wahań w czasie składowania, użycia produktu itp. WIKO Klebetechnik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rezultat zastosowania. Zalecamy gruntowne wypróbowanie działania produktu przed głównym zastosowaniem.