MMA PLASTCOMET 5

Artikel:

Product number Capacity Packaging VPE KT kc-ut kc-zy
MMA_PCM5.K490 490 ml kartusz VPE 1 KT KC-Utwardzacz KC-Żywica
Merkmale
 • 2składnikowy klej metakrylowy do wysokiej wytrzymałości klejenia strukturalnego
 • Wysokie właściwości na rozciągania
 • Ponadprzeciętne wypełnienie spoiny
Eigenschaften
Czas wiązania: 
ok. 12 - 18 Minut
Minimalna szczelina: 
1 mm
Czas pracy z produktem: 
ok. 4 - 7 Minut
Wytrzymałość temperaturowa: 
-40 °C do +100 °C
Lepkość: 
Żywica: 100.000 - 140.000 mPa·s /Utwardzacz: 80.000 - 120.000 mPa·s

Opis

W przypadku produktu MMA PLASTCOMET 5 mamy do czynienia z dwuskładnikowym klejem metakrylowym z proporcją mieszanki 10:1, przeznaczonym do tworzenia powiązań strukturalnych o wysokiej wytrzymałości, które wykazywać powinny pewien stopień giętkości/elastyczności. Dzięki szerokiemu spektrum przyczepności produkt nadaje się do łączenia różnorodnych tworzyw sztucznych, kompozytów oraz metali, bez konieczności stosowania primera (środka gruntującego) w celu przygotowania łączonych powierzchni.
Dodatkowo po zakończeniu reakcji produkt zapewnia wspaniałą odporność na uderzenia, wstrząsy, oddzieranie, nacisk oraz zmęczenie materiału, co sprawia, że klej posiada rozległy wachlarz kompleksowych zastosowań. Ponadto produkt charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz ponadprzeciętną zdolnością wypełniania szczelin.
W razie zapotrzebowania seria produktów MMA PLASTCOMET oferuje także towar beczkowany do przetwarzania za pomocą profesjonalnych urządzeń dozujących oraz w indywidualnym czasie przetwarzania.

Dodatkowe cechy

 • Brak konieczności stosowania primera (środka gruntującego) czy szlifowania w stosunku do większości łączonych powierzchni.
 • Dla różnorakich łączeń podlega odpowiedniemu obciążeniu dynamicznemu.
 • Wytrzymałe ustawienie plastyczności/lepkości
 • Umożliwia wyrównanie tolerancji wykonawczej
 • Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
 • Zgodność kolorystyczna z różnorodnymi materiałami

Rodzaje materiałów

 • Tworzywa termoplastyczne:
  Akrylany
  Styren
  ABS
  PVC/ CPVC
 • Kompozyty:
  GRP/FRP
  Żywice epoksydowe
  Poliester
  Winyloester
  Uretany
  Powłoki żelowe (Gelcoats)
  Włókno węglowe
 • Metale:
  Aluminium
  Stal szlachetna
  Stal węglowa
  Metale powlekane proszkowo
 • Produkt może być zastosowany również do łączenia innych materiałów, przy czym zaleca się wcześniejsze wykonanie próby w celu potwierdzenia skuteczności produktu.

Przygotowanie łączonych powierzchni:

Powierzchnie przeznaczone do sklejenia należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz odtłuścić. Aby uzyskać idealny efekt, najlepiej wykorzystać w tym celu jeden z środków czyszczących WIKO (w zależności od materiału: WIKO Środek do czyszczenia metalu AMTR.D500, AMTR.D1000 lub WIKO Środek do czyszczenia tworzyw sztucznych AKSR.D500, AKSR.D1000). Oprócz polecanych środków użyć należy ściereczki czyszczącej. Podczas przygotowywania powierzchni za pomocą środków czyszczących należy wziąć pod uwagę czas ich odparowywania. Odradza się używanie benzyny, niskoprocentowych/małowartościowych alkoholi oraz rozcieńczalników do farb. Powierzchnie kompozytów, powłok żelowych itd. powinny zostać oczyszczone z substancji antyadhezyjnych czy produktów reakcji, które mogłyby wytworzyć warstwę rozdzielającą pomiędzy materiałem a klejem.

Wskazówki dla użytkowników

Klej PLASTCOMET oraz materiały przeznaczone do klejenia powinny przed obróbką osiągać optymalną temperaturę pomiędzy 18°C a 25°C.
Kartusz należy umieścić w odpowiednim urządzeniu dozującym, usunąć nakrętkę i wycisnąć niewielką ilość kleju na chusteczkę/ścierkę itp., by upewnić się, że wypływają oba składniki. Następnie nałożyć na kartusz końcówkę mieszającą i
wycisnąć przez nią niewielką ilość kleju, aż do uzyskania jednolitej barwy.

Wycisnąć odpowiednią ilość kleju na sklejane części tak, by po ściśnięciu elementów powstała pomiędzy nimi warstwa kleju o grubości min. 1mm (max. 15 mm). Jest możliwe nałożenie cieńszej warstwy kleju, jednak wymaga to wcześniejszego sprawdzenia. Aby zagwarantować całkowite wypełnienie szczeliny, należy zwrócić uwagę na wypływanie kleju na zewnątrz (po bokach klejonych elementów). Podczas procesu utwardzania należy zapobiec przemieszczaniu się części, warto zadbać o ich unieruchomienie. Nadmierny nacisk na sklejane elementy może negatywnie wpłynąć na grubość warstwy kleju, a tym samym na jakość połączenia. W przypadku wątpliwości warto użyć podkładek lub zwrócić się do GLUETEC.

Osiągnięcie właściwej stabilności oraz wytrzymałości spoiwa zależy od wielu czynników, jak temperatura otoczenia czy temperatura materiału. Przedstawione powyżej parametry czasowe zostały ustalone dla procesu przebiegającego w normalnych warunkach klimatycznych (temp. 23-25 °C/ wilgotność powietrza 50%).

Przechowywanie i trwałość

Okres przydatności do użycia składników A i B w nieotwieranym opakowaniu wynosi 12 miesięcy od daty wysyłki przez GLUETEC. Okres ten bazuje na przechowywaniu w temp. od +2 °C do +23 °C.
Jeżeli produkt jest narażony na działanie wyższej temperatury, wyżej określony okres jego przydatności skraca się. Już krótkotrwałe działanie temperatury powyżej +35 °C może bardzo szybko zniszczyć składnik B, dlatego należy bezwzględnie unikać takich sytuacji. Produkty muszą być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Bezwzględnie chronić przed mrozem!

Uwagi

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.