POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY WIKO
GLUETEC GROUP

Informacje ogolne
Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, naszymi produktami i usługami. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane są zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Ochrona Państwa danych osobowych i zachowanie Państwa praw osobistych są dla nas bardzo ważne. Do danych osobowych zalicza się: Państwa nazwisko, Państwa adres, Państwa numer telefonu, Państwa numer telefonu komórkowego oraz Państwa adres e-mail. Państwa dane osobowe wykorzystywane będą z zasady wyłącznie w ramach naszych kontaktów biznesowych i zawsze traktowane będą jako poufne. WIKO przechowuje i przetwarza te dane wyłącznie w celu niezbędnego opracowywania , przetwarzania i obsługi relacji z klientem, jej utrzymania oraz wyłącznie w celach reklamowych i informacyjnych. Dotyczy to również przetwarzania danych w ramach GRUPY GLUETEC. Są to następujące spółki:

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Am Biotop 8a · 97259 Greußenheim
telefon: +49 (0) 93 69 / 98 36-0
e-mail: info@gluetec.de
www.gluetec.de

GLUETEC d.o.o.
Plese 9 · SI - 9000 MurskaSobota
tel.: +386 (0) 59 07 93 95
e-mail: info@gluetec.si
www.gluetec.si

WIKO Klebetechnik Sp. zo.o.
ul. Ekonomiczna 8
PL - 42-271 Częstochowa
tel.: +48 (0) 34 372 58 58
e-mail: info@wikoklebetechnik.pl
www.wikoklebetechnik.pl
Nie będzie miało miejsca przekazywanie wymogów prawnych lub obowiązków osobom trzecim spoza grupy spółek. Nasza strona może zawierać odnośniki i linki do stron internetowych innych dostawców, do których nie odnosi się niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Podczas odwiedzania przez Państwa naszej strony internetowej nasze serwery internetowe standardowo przechowują techniczne dane dostępowe, takie jak adres IP dostawcy usług internetowych, nazwa hosta systemu dostępu, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, strona internetowa, z której Państwo nas odwiedzają, strony internetowe, na których Państwo nas odwiedzają oraz data i godzina odwiedzin. Dane te wraz z będącymi do naszej dyspozycji informacjami nie mogą być jednak przypisane do konkretnej osoby.
Powyższe techniczne dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności i użyteczności naszej strony internetowej oraz, w razie potrzeby, w celu wczesnego rozpoznania problemów technicznych na naszej stronie internetowej.
Ponadto korzystanie z Państwa adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych, abyśmy mogli Państwu wyświetlać naszą stronę internetową. Poza tym możecie Państwo korzystać z prawie całej naszej oferty internetowej bez konieczności podawania danych osobowych.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten

Zgodnie z zasadą unikania danych i oszczędzania danych, gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów, o które się Państwo zwrócili lub gdy sami je Państwo udostępnili. Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy do realizacji zamówienia, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zapewnienia dostępu do specjalnych informacji i ofert lub świadczenia usług specjalnych (wysyłanie naszego biuletynu itp.). Powyższe dane osobowe będą przez nas ponadto gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów firmy GLUETEC lub firm z nią stowarzyszonych i nie ma powodu, aby zakładać, że Państwa zainteresowanie wyłączeniem z przetwarzania danych jest od nich ważniejsze.
Otrzymane przez nas od Państwa dane osobowe przekażemy bez wyraźnej Państwa zgody zainteresowanym spółkom –córkom i partnerom biznesowym tylko w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zleceń, ale nie przekażemy ich innym stronom trzecim, które nie są w tym zakresie zaangażowane, a w szczególności nie sprzedamy ich w celach reklamowych użytkownikom komercyjnym.

Cookies
W niektórych obszarach naszej oferty internetowej używamy plików cookie, aby móc śledzić preferencje użytkowników i odpowiednio zaprojektować strony internetowe. Chodzi tu o bardzo małe pliki, które są zapisywane na komputerze. Niniejsze pliki cookie służą do rozpoznawania przez nasz serwer Państwa komputera i do ułatwiania Państwu nawigacji oraz korzystania z naszych stron internetowych. Możecie Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki Cookiem były generalnie akceptowane lub zapisywane, lub abyście Państwo mogli podejmować decyzje w poszczególnych przypadkach. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w swojej przeglądarce internetowej w sekcji "Pomoc".

Pomiar użyteczności za pomocą Google Analytics
Na tej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej Google Inc. ("Google"). Korzystanie z tej usługi mam miejsce zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f). DSGVO [Pol. RODO]. Google Analytics używa plików tekstowych, tak zwanych cookie, które umieszczane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki Państwu z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z witryny, jak na przykład
• typ/wersja przeglądarki,
• zastosowany system operacyjny,
• adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona),
• nazwa hosta komputera (adres IP),
• czas żądania serwera
przesyłane są zazwyczaj na serwer Google w USA i tam są przechowywane.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać niniejsze informacje do oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Korzystamy ponadto z Google Analytics do celów statystycznych- do analizy danych pochodzących z plików cookie i AdWords. Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, mogą go Państwo zdeaktywizować z użyciem Menedżera Preferencji Reklamy pod adresem http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl.
Więcej informacji na temat ochrony danych związanych z Google Analytics znajdziecie Państwo w Centrum Pomocy Google Analytics pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

SocialPlugins
Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych ("pluginów") z Xing i LinkedIn. Wtyczek społecznościowych używamy w szczególności po to, by umożliwić Państwu dzielenie się treściami zawartymi na naszej strony z innymi użytkownikami portali społecznościowych lub wskazywanie im tych treści. Dostawcę danej wtyczki możecie Państwo rozpoznać po jego logo lub po inicjałach.
Gdy odwiedzicie Państwo naszą stronę, na początku nie przekażemy żadnych danych osobowych dostawcom wtyczek. Jednak po kliknięciu na zaznaczone pole, dane osobowe zostaną przekazane bezpośrednio do dostawcy odpowiedniej wtyczki i będą przez niego przetwarzane - być może w krajach trzecich, takich jak USA.
Po kliknięciu w pole wtyczki otwiera się nowe okno przeglądarki, w którym można wywołać stronę operatora danego portalu społecznościowego. Dane są przesyłane do dostawcy odpowiedniego pluginu niezależnie od tego, czy macie Państwo konto w sieci społecznościowej dostawcy pluginu. W przypadku, gdy jesteście Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, zebrane przez nas Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do istniejącego konta u dostawcy wtyczki.
Według własnych danych dostawców wtyczek, przesyłane dane zawierają informacje o przeglądarce, odwiedzanych stronach internetowych oraz datę i godzinę odwiedzin. Dostawcy wtyczek przetwarzają te informacje, na przykład w celu stworzenia profilu użytkownika i wyświetlenia reklamy zgodnie z zapotrzebowaniem. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym muszą Państwo skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek w celu skorzystania z prawa sprzeciwu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych i w informacjach o ochronie danych osobowych odpowiednich dostawców.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą wtyczek społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się zgodne z zasadą ochrony prywatności UE-USA zgodnie z art. 45 ust. 1 DSGVO, do której dołączyły Facebook, Twitter, LinkedIn i Google.

YouTube
Nasza witryna korzysta z wtyczek z witryny YouTube Google. Niniejsza strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTubePlugin, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer Youtube zostanie poinformowany, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.
Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, umożliwiacie Państwo YouTube powiązanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Można temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.
Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Proszę również zwrócić uwagę na warunki korzystania z Youtube: https://www.youtube.com/static?gl=EN&template=terms&hl=en.

Bezpieczeństwo danych
Przekazane przez Państwa dane są przez nas chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ich przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale monitorowane i udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym i możliwościami organizacyjnymi.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych przy użyciu formularza kontaktowego
Korzystając z formularza kontaktowego, zbieramy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w udostępnionym przez Państwa zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu nawiązanie kontaktu. Wysyłając wiadomość wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO za Państwa zgodą. Zgodę tę możecie Państwo odwołać w każdej chwili, powiadamiając nas o tym.
Kodowanie SSL
Ta witryna używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak prośby kierowane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Wykorzystanie Państwa danych w reklamie bezpośredniej
Biuletyn informacyjny
Celem informowania o aktualnych wydarzeniach dotyczących produktów, ofertach i terminach, firma GLUETEC wysyła co kwartał newsletter za pomocą poczty elektronicznej.
Jedyną obowiązkową informacją przy wysyłce biuletynu jest Państwa adres e-mail. Podanie dalszych możliwych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane w celu skontaktowania się z Państwem osobiście. Korzystamy z podwójnej procedury logowania, aby zarejestrować się do newslettera za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że nie będziemy wysyłać Państwu biuletynu pocztą elektroniczną, dopóki nie potwierdzą Państwo wyraźnie, że zgadzają się Państwo na przesyłanie biuletynu. Następnie, klikając odpowiedni link, wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z potwierdzeniem chęci otrzymywania przyszłych biuletynów. Uaktywniając link potwierdzający, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Dane zbierane przez nas podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu adresowania Państwa w reklamie za pomocą newslettera. W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania biuletynu poprzez link podany w biuletynie lub wysyłając do nas odpowiednią wiadomość.

Śledzenie newslettera
Do tworzenia, wysyłki i oceny newslettera wykorzystywane jest narzędzie marketingowe Mailchimp. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Mailchimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
W trakcie oceny generowane są następujące dane:
• data i godzina rejestracji oraz, w razie potrzeby, anulowania biuletynu informacyjnego
• czy wiadomość e-mail została skutecznie wysłana
• czy i kiedy oraz z jaką częstotliwością jedna osoba otwierała wiadomość e-mail
• które linki znajdujące się w e-mailu zostały przywołane przez zainteresowaną osobę
• gdzie znajdowała się ta osoba w chwili otwierania e-maila

Wysyłanie biuletynu do istniejących klientów
Jeśli Państwo podali nam swój adres e-mail przy zakupie produktów, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania e-mailem ofert na produkty podobne do tych, które zostały już zakupione w naszym asortymencie. Zgodnie z § 7 ust. 3 UWG nie musimy do tego celu uzyskiwać Państwa odrębnej zgody. W związku z tym przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego zainteresowania spersonalizowaną reklamą bezpośrednią zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Jeśli początkowo sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu swojego adresu e-mail do tego celu, nie będziemy wysyłać Państwu wiadomości e-mail. W każdej chwili, z mocą obowiązującą w przyszłości, mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail do wyżej wymienionych celów reklamowych, powiadamiając o tym osobę odpowiedzialną wymienioną na początku. W tym celu należy jedynie pokryć koszty transmisji zgodnie z taryfą podstawową. Natychmiast po otrzymaniu sprzeciwu, wykorzystywania adresu e-mail do celów reklamowych zostanie wstrzymane.

Reklama drogą pocztową
Ze względu na nasze uzasadnione zainteresowanie spersonalizowaną reklamą zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz - jeżeli w ramach stosunku umownego otrzymaliśmy od Państwa dodatkowe informacje - tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz nazwy zawodowej, przemysłowej lub handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO i do wykorzystywania ich do wysyłania interesujących ofert i informacji o naszych produktach pocztą. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu swoich danych w tym celu, wysyłając odpowiednią wiadomość do osoby odpowiedzialnej.

Korzystanie z systemu zarządzania towarami
Do realizacji sprzedaży używamy systemu zarządzania magazynem ERP, który działa na wewnętrznym serwerze zabezpieczonym zgodnie z aktualnymi standardami. Tam też przechowywane będą Państwa dane osobowe zebrane w związku z zamówieniem.

Czas przechowywania danych osobowych
Czas przechowywania danych osobowych mierzony jest na podstawie określonego ustawowo okresu ich przechowywania (np. okres przechowywania danych handlowych i podatkowych). Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, o ile nie będą już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy i/lub o ile my ze swojej strony nie będziemy już w uzasadniony sposób zainteresowani dalszym przechowywaniem tychże danych.

Informacje, modyfikacja i usuwanie Państwa danych
Możecie Państwo w każdej chwili zgodnie z obowiązującym prawem zwrócić się do nas na piśmie z pytaniem, czy i jakie dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane. W odpowiedzi wyślemy do Państwa odpowiednią wiadomość. Prosimy o zwrócenie się z powyższym zapytaniem do osoby odpowiedzialną u nas za ochronę danych (patrz poniżej). Za jej pośrednictwem można w razie potrzeby przeprowadzić korektę, usunięcie lub zablokowanie danych

Osoba kontaktowa w sprawach ochrony danych osobowych
Za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej w rozumieniu niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) odpowiada GlueTec Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Christine Kopp, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z urzędnikiem odpowiedzialnym u nas za ochronę danych. Osoba odpowiedzialna wyznaczyła pełnomocnika ds. ochrony danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co KG, Data Privacy, tel.: +49 (0) 9369 9836 0, e-mail: privacy@gluetec-group.com

Stan na dzień : 04.06.2019