Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z realizacją projektu pt. ,,Wdrożenie nowej technologii do napełniania klejów anaerobowych", o którego dofinansowanie ubiegamy się w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na dostawę w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej do rozlewania klejów anaerobowych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączonej dokumentacji: zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

Dokumenty:

  • ZAPYTANIE OFERTOWE: zapytanie_oferowe.pdf
  • ZAPYTANIE OFERTOWE: UWAGA! nowy termin składania ofert: zapytanie_ofertowe_uwaga_nowy_termin.pdf
  • Załącznik formularz ofertowy: zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf
  • Data publikacji 14.09.2017, Data zmiany zapytania ofertowego 11.10.2017.

    Informacja o wynikach postepowania 20.11.2017

  • Informacja_o_wynikach_postepowania.pdf