FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Wiko Klebetechnik sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii do napełniania klejów anaerobowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”.
Umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-023A/17-00.
Cele projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności beneficjenta poprzez jednoczesne wdrożenie dwóch innowacji: nowej technologii napełniania klejów anaerobowych, zasadniczo zmieniającej dotychczasowy proces produkcyjny w zakładzie oraz wprowadzenie na rynek międzynarodowy nowych produktów, tzw. białej linii klejów anaerobowych. Celem projektu jest również zmniejszenie szkodliwości oferowanych produktów dla środowiska. Przedmiotem prac B+R, których wyniki są wdrażane w ramach projektu, było opracowanie nietoksycznego, bezpiecznego dla otoczenia kleju anaerobowego, który zachowałby bardzo dobre parametry klejenia.
Planowane efekty projektu: Przedmiotem projektu jest wprowadzenie do działalności beneficjenta nowej linii technologicznej do napełniania, zamykania, etykietowania i pakowania nowych ekologicznych klejów anaerobowych w dedykowanych innowacyjnych butelkach. Przełomowość innowacji procesowej będzie polegać przede wszystkim na pełnej automatyzacji procesu, zwiększeniu jego precyzji i powtarzalności, jak również szybkości i gwarancji sterylności procesu, zapewniającej brak styczności kleju z zanieczyszczeniami. W wyniku realizacji projektu na rynek wprowadzony zostanie znacząco ulepszony klej anaerobowy, tj. klej ekologiczny nie zawierający substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, bezpieczny w użytkowaniu.
Okres realizacji projektu: 1.03.2017 – 31.05.2018
Całkowita wartość projektu: 3 013 500,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 450 000,00 zł
Wartość dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 857 500,00 zł