Nowe adresy e-mail na dostawy

Nowe adresy e-mail na dostawy

Dla klientów WIKO Polska od teraz obowiązują nowe warunki dostaw. Przyjmowane są wyłącznie zamówienia pisemne, tzn. przesłane faksem lub preferowaną przez nas drogą elektroniczną w formie e-maila na nowy adres do zamówień:

WIKO Polska: orders@wikoklebetechnik.pl