GRUPA GLUETEC – certyfikowana jakość

GLUETEC GROUP WIKO

GLUETEC Industrieklebstoffe [Kleje Przemysłowe] i WIKO Klebetechnik [Technika Sklejania] ponownie certyfikowane

Poprzez swoje siedziby w Niemczech, w Polsce i w Słowenii, jak również z udziałem wieloletnich partnerów dystrybucji w wielu krajach Europy, firma GLUETEC odnosi kolejne sukcesy na rynku europejskim . Centrala GLUETEC Industrieklebstoffe , zakład produkcyjny WIKO Klebetechnik i filia handlowa GLUETEC sp.z o.o. zrosły się ze sobą na tyle, że przekształcenie ich na GLUETEC GRUPPE było kolejnym logicznym krokiem

Wspólny sukces i silny wzrost łączą, ale wymagają równocześnie dostosowania się i uszczuplenia organizacji przedsiębiorstwa. W ramach optymalizacji struktur procesowych wewnątrz BLUTEC GRUPPE wprowadzony został zintegrowany system zarządzania, celem wykorzystania synergii i możliwie najlepszej koordynacji zasobów.

Centrala firmy GLUTEC dostosowała zarządzanie jakością do stanu według norm 2015 i udało jej się skutecznie ponownie uzyskać certyfikację systemu zarządzania środowiskiem. Zintegrowany system zarządzania z high-level structure odnośnie jakości (DIN EN ISO 9001:2015) i środowiska (DIN EN ISO 14001:2015) jest już oficjalnie zaimplementowany. W ten sposób tworzone są szczupłe struktury organizacyjne i poprawia się konkurencyjność. Przez to można również zintegrować przebieg procesu w sposób transparentny i zgodny z ustawowymi.

Polski zakład WIKO Klebetechnik osiągnął przy certyfikacji najlepszą ocenę! Od października 2017 WIKO Klebetechnik w Częstochowie (Polska) - firma siostra GLUETEC- posiada certyfikat DEKRA według DIN EN ISO 9001:2008 na dystrybucję , butelkowanie i konfekcjonowanie klejów przemysłowych i aerozoli.

Co do aplikacji oznacza to dla Państwa i dla Państwa klientów:
• korzystanie z obszarów wymagających zastosowania certyfikacji
• zapewnienie trwałego bezpieczeństwa procesu
• maksymalą ochronę dla użytkowników produktu docelowego

Dziękujemy Państwu za zaufanie i cieszymy się na dalszą owocną współpracę.

GLUETEC DEKRA certified
WIKO DEKRA certified ISO 9001:2008
GLUETEC DEKRA certified ISO 14001:2015
GLUETEC DEKRA certified ISO 9001:2015