GLUETEC GROUP - Certyfikowana jakość

GLUETEC GROUP - Certyfikowana jakość:
GLUETEC Industrieklebstoffe i WIKO Klebetechnik ponownie certyfikowane

W dniach 1 i 2 października 2018 r. centrala GLUETEC pomyślnie przeszła proces recertyfikacyjny systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.
Polski zakład produkcyjny WIKO Klebetechnik przestawił swoje zarządzanie jakością poprzez zastosowanie norm w wersji z roku 2015 i ponownie uzyskał z powodzeniem certyfikację systemu zarządzania środowiskowego. Tak więc zintegrowany system zarządzania o strukturze high level odnośnie jakości (DIN EN ISO 9001:2015) i środowiska (DIN EN ISO 14001:2015) został oficjalnie wdrożony w polskiej siedzibie Grupy GLUETEC.
W ten sposób powstają szczupłe struktury organizacyjne oraz wzrasta konkurencyjność firmy. Także wynikające z przepisów prawa wymagania prawne dają się tą drogą w przejrzysty sposób z zintegrować otoczeniem procesowym.

Odnośnie zastosowań/ aplikacji oznacza to dla Państwa i Państwa klientów
- rozwój obszarów zastosowań wymagających certyfikacji
- gwarancję stałej niezawodności procesu
- maksymalną ochronę konsumentów końcowych

Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się na dalszą udaną współpracę.