20 LAT WIKO - KLEJE I MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE O WYBITNYCH MOŻLIWOŚCIACH

20 Jahre WIKO

Świętujemy jubileusz marki WIKO i utworzenie nowego zarządu (kierownictwa)

W roku 1997 padł strzał startowy przedsiębiorstwa WIKO Klebetechnik zarejestrowany kupiec jako zakład jednoosobowy założyciela Wilhelma Koppa. W roku 2000 jego córka Christine Kopp założyła firmę GLUETEC Industrieklebstoffe, z którym to przedsiębiorstwem stanęła w centrum zainteresowania rynku wzrostu klejów MMA i wprowadziła tę klasę klejów pod markami Weldyx i WIKO Multipower wielkopowierzchniowo na rynek. Poprzez ścisłą współpracę z obiema firmami WIKO i GLUETEC niedaleko było do podjęcia kroku, aby wspólnie na nowo nadać sobie nazwę: w roku 2012 nastąpiło włączenie firmy WIKO do markowego portfolio firmy GLUETEC i wspólne objęcie kierownictwa przez ojca i córkę.

Z umiejscowieniami (siedzibami) w Niemczech. Polsce i Słowenii jak również długoletnimi partnerami dystrybucyjnymi w wielu krajach Europy przedsiębiorstwo GLEUTEC nieprzerwanie rośnie. W ostatnim roku zostały zakończone rozległe działania inwestycyjne w polskiej produkcji. W międzyczasie załoga przedsiębiorstw wzrosła do ponad 50-ciu współpracowników.

Punktualnie na 20-letni jubileusz marki WIKO dla GLUETEC rozpoczyna się w roku 2017 nowa era. Dr Marco Holst wchodzi do kierownictwa grupy GLUETEC. Celem jest, w rozszerzonym zespole kierowniczym, długotrwale przyspieszać rozwój przedsiębiorstwa poprzez szyte na miarę rozwiązania w stosunku do klientów. Chemik z doktoratem rozpoczął swoją karierę w firmie Robert Bosch Sp. z o.o. w dziedzinie badań naukowych i przyszłego rozwoju systemów reagującej żywicy. Jego 15-letnie doświadczenie z pozycji kierowniczych w dystrybucji i technice rozwiązań klejących, uszczelniających i pakujących uzupełnia doskonale podstawowe kompetencje firmy GLUETEC.

Trzy składniki: klej, innowacja i usługa zostają teraz w firmie GLUETEC strategicznie zazębione - poprzez to przedsiębiorstwo pozycjonuje się jako TEN Oferent dla zintegrowanych rozwiązań odnośnie klejów. Właśnie te indywidualne rozwiązania dotyczące klejów są rozwijane wewnętrznie w zakrojonej funkcjonalnie na szeroką skalę pracy zespołowej i zewnętrznie w ścisłej kooperacji z klientami i wyspecjalizowanymi partnerami. Ta jedyna w swoim rodzaju kombinacja kompetencji odróżnia firmę GLUETEC długofalowo od istotnych konkurentów:

PRODUKT. Dojrzałe portfolio marki i ekspertyza produktu trwająca dziesiątki lat we wszystkich dziedzinach zastosowania klejów przemysłowych.
INNOWACJA. Udowodniona siła innowacyjna i inteligentne rozwiązania dla aktualnych i przyszłych wyzwań ze strony klientów.
SERWIS. Własny zakres usług w firmie GLUETEC, który wspiera klientów na poziomie rozwiązań prywatnych poprzez ekspertyzę wzorniczą i dotyczącą technicznej strony opakowań.

Połączenie tych trzech profili w wiotkiej, elastycznej strukturze z międzynarodowym ukierunkowaniem powinno w nadchodzących latach prowadzić do wyraźnego wzrostu - poprzez wyższe przenikanie aktualnych obszarów interesów tak samo jak otwarcie nowych zakresów zastosowań.

20 Jahre WIKO
Gluetec Management