Hylomar

Produkte

Displaying 1 - 4 of 4
  • Średnia lepkość
  • Długotrwale plastyczna, płynna masa uszczelniająca na bazie PU
  • Odporność temperaturowa: od -50 °C do +250 °C
  • Wysoka lepkość
  • Długotrwale plastyczna, płynna masa uszczelniająca na bazie PU
  • Odporność temperaturowa: od -50 °C do +250 °C
  • Niska lepkość
  • Długotrwale plastyczna, płynna masa uszczelniająca na bazie PU
  • Odporność temperaturowa: od -50 °C do +250 °C
  • Kompozyt o doskonałych właściwościach reologicznych
  • Długotwaleplastyczny, nie ulega całkowitemu utwardzeniu
  • Poprawia właściwości uszczelniające wszystkich typów uszczelek i kołnierzy

Produkte

Tytuł Wytrzymałość temperaturowa
Hylomar M -50 °C do +250 °C
Hylomar H -50 °C do +250 °C
Hylomar L -50 °C do +250 °C
Hylomar Advanced Formulation -55 °C do +250 °C